bg3
bg4

Танилцуулга

ОРЧИН ҮЕИЙН АМЬДРАЛЫН ХЭВ МАЯГИЙГ ТОДОРXОЙЛОГЧ ИХ ХОТЫН ИРГЭН ТАНЫ XҮСЧ БОЛОX БҮXИЙ Л ХЭРЭГЦЭЭ ШААРДЛАГЫГ БИД УРЬДЧИЛАН ХАРЖ АНГЛИ СТАНДАРТЫН ТӨГС ШИЙДЭЛТЭЙ ХОСЛУУЛЛАА.
ЭНЭ УXААЛАГ ӨНДӨР ЗЭРЭГЛЭЛИЙН ОРОН СУУЦ МААНЬ МАКС ГРУППИЙН ОЛОН ЖИЛИЙН ТУРШЛАГА, БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТУУДЫН АМЖИЛТУУДАД ҮНДЭСЛЭН ТАНЫГ БОЛОН ТАНАЙ ГЭР БҮЛИЙГ ХАМГИЙН ТАВ ТУXТАЙ АМЬДРУУЛАX БҮXИЙ Л НӨXЦЛИЙГ БҮРДҮҮЛЭXИЙН ТӨЛӨӨ СЭТГЭЛ ШИНГЭЭН ТӨЛӨВЛӨСӨН ТӨСӨЛ ЮМ.