service2

Фитнес төв

Орчин үеийн тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон, мэргэжлийн ур чадвар өндөр багш дасгалжуулагчдаас хамт олноо бүрдүүлсэн 22ОК фитнес төв нь таны эрүүл идэвхтэй амьдралын хэв маягт бүрэн нийцсэн үйлчилгээг үзүүлнэ.